Ustavujíci zasedání ZO Pozďatín (24.10.2014)

Toto zasedání se konná 1.11.2014 v 18.00 hod. 

MUDr. Bušek informuje (11.10.2014)

V úterý 14.10.ordinuji v Budišově pouze od 7 do 8:30 a v Rudíkově od 8:45 do 11 hodin.Ordinace v Budišově od 11 do 14 odpadá.

Nařízení obce Pozďatín (04.10.2014)

Nařízení č. 1/2014, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje. Zastupitelstvo obce Pozďatín na svém zasedání dne  15.8.2014 usneslo vydat dle ust. §18 odst. 3 zákona Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 84 odst. 2 písmo hl zákona Č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Základní pojmy: Podomní prodej - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí  objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj. od 30.8.2014. Na vjezdech do obce byly instalovány dodatkové tabule s upozorněním na tento zákaz a v úřední desce obce toto nařízení vyvěšeno.

V případě porušení nařízení volejte: tel: 725 065 788   BEZPEČNOST HORÁCKA, Rostislav Veselý, Smrk 47

Nařízení obce

MUDr. Kvapil informuje (04.10.2014)

Vážení, ve čtvrtek 9.10. ordinujeme pouze odpoledne v Budišově 15-18h dopoledne v Rudíkově ordinace zrušena.

Spuštěn nový web obce (01.10.2014)

Dnes byl spuštěn nový web obce Pozďatín.

<<1 ... 151617
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.