Kominík v obci (31.10.2014)

V sobotu 8.11.2014 přijede do naší obce kominík p. Horák z Budišova (revize, čištění komínů, .....)

Ustavujíci zasedání ZO Pozďatín (24.10.2014)

Toto zasedání se konná 1.11.2014 v 18.00 hod. 

MUDr. Bušek informuje (11.10.2014)

V úterý 14.10.ordinuji v Budišově pouze od 7 do 8:30 a v Rudíkově od 8:45 do 11 hodin.Ordinace v Budišově od 11 do 14 odpadá.

Nařízení obce Pozďatín (04.10.2014)

Nařízení č. 1/2014, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje. Zastupitelstvo obce Pozďatín na svém zasedání dne  15.8.2014 usneslo vydat dle ust. §18 odst. 3 zákona Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 84 odst. 2 písmo hl zákona Č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Základní pojmy: Podomní prodej - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí  objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj. od 30.8.2014. Na vjezdech do obce byly instalovány dodatkové tabule s upozorněním na tento zákaz a v úřední desce obce toto nařízení vyvěšeno.

V případě porušení nařízení volejte: tel: 725 065 788   BEZPEČNOST HORÁCKA, Rostislav Veselý, Smrk 47

Nařízení obce

MUDr. Kvapil informuje (04.10.2014)

Vážení, ve čtvrtek 9.10. ordinujeme pouze odpoledne v Budišově 15-18h dopoledne v Rudíkově ordinace zrušena.

Spuštěn nový web obce (01.10.2014)

Dnes byl spuštěn nový web obce Pozďatín.

<<1 ... 111213
Schválený rozpočet obce na rok 2020 (03.01.2020 - 31.01.2021)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 (19.12.2019 - 30.04.2020)
Rozpočtové opatření č.9/2019 (03.12.2019 - 31.03.2020)
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 (03.12.2019 - 31.07.2020)
Rozpočtové opatření č.8-2019 (05.11.2019 - 29.02.2020)
Pověření ke vstupu a k vjezdu .... (22.10.2019 - 31.03.2020)
Rozpočtové opatření č.5/2019 (12.07.2019 - 23.05.2020)
Roční závěrku obce za rok 2018 (21.05.2019 - 24.05.2020)
Rozpočtové opatření obce č.6/2017 (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtové opatření DSO č.2/2017 (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtový výhled DSO (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtový výhled DSO (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtový výhled obce (31.12.2013 - 31.12.2021)
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.