vyvěšeno | archív: 2010 (1) | archív: 2011 (22) | archív: 2012 (13) | archív: 2013 (19) | archív: 2014 (40) | archív: 2015 (43) | archív: 2016 (51) | archív: 2017 (55) | archív: 2018 (71) | archív: 2019 (59) | archív: 2020 (47) | archív: 2021 (1)
Usnesení č. 7-2012(02.11.2012 - 02.11.2012)

Usnesení číslo 7/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Pozďatín konaného dne 2.11.2012

Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Omluveni: Jura Vlastimil, Hortová Helena, Dufková Miloslava Zapisovatel: ing. František Dundel
Ověřovatelé: Musil Jaroslav

Ing. Pyrochta Václav

Program jednání:

 1. 1.V olba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 2. 2.Zpráva revizní a kontrolní komise 

 3. 3.Likvidace škody ve výši 9019 Kč vzniklé vloupáním do prostor OÚ Pozďatín ve 
  dnech 30.3.2010 – 2.4.2010 

 4. 4.Bezúročná půjčka obce Pozďatín 

 5. 5.Záměr směny obecních pozemků 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. 1.zapisovatele a ověřovatele zápisu (schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů obce) 

 2. 2.účetní likvidaci škody ve výši 9019 Kč vzniklé vloupáním do prostor OÚ Pozďatín ve dnech 30.3.2010 – 2.4.2010 (schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů obce) 

 3. 3.bezúročnou půjčku od firmy Agro 2000 ve výši 350 000 Kč splatnou do 24.10.2015 
  (schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů obce) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. 1.zprávu kontrolní a revizní komise 

 2. 2.záměr směny pozemků v lokalitě Horka za obecní pozemky 

Starosta obce: ing. František Dundel ........................... Ověřovatelé zápisu: Musil Jaroslav ............................

Ing. Pyrochta Václav ............................


Usnesení číslo-7-2012

Rozpočtové opatření č.10/2020 (15.01.2021 - 31.07.2021)
Rozpočet obce na rok 2021 (05.01.2021 - 10.01.2022)
Usnesení číslo 9-2020 (05.01.2021 - 30.04.2021)
Rozpočtové opatření č.9/2020 (08.12.2020 - 28.02.2021)
Usnesení č.8.2020 ze dne 1.12.2020 (06.12.2020 - 28.02.2021)
Návrh rozpočtu na rok 2021 (04.12.2020 - 30.04.2021)
Rozpočtové opatření č.8/2020 (10.11.2020 - 31.01.2021)
Rozpočtové opatření č.3/2020 (12.05.2020 - 15.05.2021)
Účetní závěrka za rok 2019 (12.05.2020 - 13.05.2021)
Schválený rozpočet obce na rok 2020 (03.01.2020 - 31.01.2021)
Rozpočtové opatření obce č.6/2017 (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtové opatření DSO č.2/2017 (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtový výhled DSO (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtový výhled DSO (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtový výhled obce (31.12.2013 - 31.12.2021)
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.