vyvěšeno | archív: 2010 (1) | archív: 2011 (22) | archív: 2012 (13) | archív: 2013 (19) | archív: 2014 (40) | archív: 2015 (43) | archív: 2016 (51) | archív: 2017 (55) | archív: 2018 (68) | archív: 2019 (18)
Pozvánka zasedání zastupitelstva(20.11.2012 - 20.11.2012)

POZVÁNKA na ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POZĎATÍN 

které se koná

30.11.2012 (pátek) od 19.00 hodin

v  místnosti obecního úřadu Pozďatín

navržený program jednání:

1.volba zapisovatele a ověřovatelů

2.zpráva kontrolní a finanční komise

3.příspěvek obce na Mikulášskou nadílku

4.příspěvek pro přestárlé občany 

5.rozpočtové opatření číslo 6 a 7/2012

6.obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7.zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 

8.příkaz k inventarizaci obecního majetku za rok 2012

9.směna obecních pozemků

Zveme všechny členy zastupitelstva a občany obce

Ing. František Dundel

starosta obce  

Vyvěšeno: 20.11.2012Rozpočtové opatření č.5/2019 (12.07.2019 - 23.05.2020)
Rozpočtové opatření č.4/2019 (11.06.2019 - 31.08.2019)
Roční závěrku obce za rok 2018 (21.05.2019 - 24.05.2020)
Rozpočtové opatření č.3/2019 (10.05.2019 - 31.07.2019)
Rozpočtové opatření č.1/2019 DSO (03.05.2019 - 31.07.2019)
Rozpočtové opatření č.2/2019 (05.04.2019 - 31.07.2019)
Rozpočtové opatření obce č.6/2017 (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtové opatření DSO č.2/2017 (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtový výhled DSO (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtový výhled DSO (31.12.2013 - 31.12.2021)
Rozpočtový výhled obce (31.12.2013 - 31.12.2021)
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.