Pozďatín
ObecPozďatín

Vítejte na webu obce Pozďatín

Současnost

Re­vi­ta­li­za­ce obce Po­zďa­tín

  • V roce 1992 byla vy­bu­do­vá­na na pří­stup­něj­ším místě nová za­stáv­ka že­lez­nič­ní dráhy vzdá­le­ná od Stu­den­ce 3 km.
  • V po­sled­ních le­tech pak za při­spě­ní 50 % do­ta­ce státu byla re­a­li­zo­vá­na ply­no­fi­ka­ce obce byť se zná­mý­mi ob­tí­že­mi.
  • V le­tech 2001 - 2002 byla v obci pro­ve­de­na ka­na­li­za­ce a vy­bu­do­vá­na čis­tír­na od­pad­ních vod o roz­počto­vých ná­kla­dech 8 mi­li­o­nů Kč fir­mou Ou­tul­ný z Ná­měš­tě nad Osla­vou.
  • Obec Po­zďa­tín za­po­ča­la v roce 2013, tak i ukon­či­la práce s re­vi­ta­li­za­cí obce Po­zďa­tín. Při této akci byla vy­bu­do­vá­na nová ko­mu­ni­ka­ce (chod­ník a ko­mu­ni­ka­ce) v ulici u ryb­ní­ku Donát, byla opra­ve­na as­fal­to­vá ko­mu­ni­ka­ce k ryb­ní­ku Kacíř, úpra­va odvodňova­cí­ho pří­ko­pu v obci, nové dět­ské hřiš­tě,  bez­drá­to­vý roz­hlas, opra­va ko­mu­ni­ka­ce „u škol­ky“ a opra­va ko­mu­ni­ka­ce u hasič­ské zbroj­ni­ce, to vše v cel­ko­vé hod­no­tě 4.425.459,-  Po účet­ních, tak i sta­veb­ních kon­t­ro­lách byly do­ta­ce ve výši 87% za­slá­ny na účet obce. Obec Po­zďa­tín se po­dí­le­la 13%  a celou DPH.
  • Obec připravuje od roku 2019 lokalitu pro výstavbu RD, v severní části obce, v lokalitě Horka. V I. etapě jde o zasíťování 12 pozemků. Vznikne kompletně vybavená nová ulice, v sousedství požární nádrže, jejíž okolí slouží jako veřejné prostranství, kde se odehrává množství společenských událostí v obci. V roce 2021 byly pozemky prodány koncovým zájemcům a současně se dokončuje projektová dokumentace pro stavební povolení, na kterou naváže výběr zhotovitele stavby.

Foto z revitalizace obce

         FotografieFotografieFotografieFotografieFotografie

Náhled - nová zástavba Horka

HorkaHorkaHorka

 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3 4 5
6
1
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
13
2
14
3
15
1
16
6
17
1
18 19
2
20
2
21
3
22
1
23
3
24
3
25
3
26
2
27
1
28
2
29
2
30
2
31
4
1 2

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek

Svátek má Emil

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:01

Slunce zapadá:20:43